Posts Tagged With: เหรียญรูปเหมือนรุ่นเเรก หลวงปูจาม มหาปุญโญ

ชุดรวมเหรียญทองคำล้ำค่า พระเกจิอาจารย์สายใต้-อีสาน พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เหรียญรูปเหมือนรุ่นเเรก หลวงปูจาม มหาปุญโญ วัดวิเวกวัฒนาราม

ทองคำในรูปแบบของวัตถุมงคลล้ำค่า  เป็น อะไรนักสะสมพระเครื่องยุคใหม่ที่พอมีกำลังทรัพย์ไม่ควรมองข้าม  เพราะทองคำเป็นโลหะธาตุที่มีมูลค่าในตัวเอง จำนวนสร้างน้อยเพียงหลักสิบเหรียญ อีกทั้งยังมีพุทธคุณปกป้องคุ้มครองอีกด้วยนะคะ!!

เหรียญเจริญพร พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นเจริญพร๘๘ เหรียญเจริญพร พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำลงยาสีแดง หมายเลข 1 รุ่นเจริญพร๘๘ article
หนึ่งเดียวเหรียญนี้…เหรียญพ่อท่านนวล ปริสุทโธ (กรรมการ) เนื้อทองคำลงยาสีแดง หมายเลข 1 รุ่นเจริญพร๘๘ สวยปิ๊งง…

เหรียญนี้ ณัฐนันท์ขอโชว์สถานเดียวค่ะ!!

เหรียญเจริญพร พ่อท่านนวล ปริสุทโธ รุ่นเจริญพร๘๘ เหรียญเจริญพร พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นเจริญพร๘๘ หมายเลข 8 สุดมงคลค่ะ!!article
เหรียญ เจริญพร พ่อท่านนวล ปริสุทโธ รุ่นเจริญพร๘๘ เนื้อทองคำ หมายเลข 8 เหรียญนี้ท่านจารให้ศิษย์ใกล้ชิดไว้บูชาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคล ค่ะ..รุ่นนี้จัดว่าเป็นรุ่นที่แกะพิมพ์ได้คมสวยที่สุด และเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ท่านอธิษฐานจิตเดี่ยวในวิหารหลวงวัดพระ มหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราชค่ะ!!

ณัฐนันท์ขอโชว์นะคะ!!

เหรียญเสมาเจริญพรบน พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นเจริญพร๘๘ เหรียญเสมาเจริญพรบน พ่อท่านนวล ปริสุทโธ รุ่นเจริญพร๘๘ เนื้อทองคำลงยา หมายเลข 9 article
เหรียญ พิมพ์เสมา เจริญพรบน พ่อท่านนวล ปริสุทโธ รุ่นเจริญพร ๘๘ เนื้อทองคำลงยา หมายเลข 9 มหามงคลแห่งปวงชนชาวไทย สร้างเพียง 18 เหรียญเท่านั้นค่ะ!!
รูปเหมือนปั้มหลังเตารีด พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นมหาโภคทรัพย์ ๗ รอบ รูปเหมือนปั้มหลังหนังสือ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นมหาโภคทรัพย์7รอบarticle
รูปเหมือนปั้มหลังเตารีดรุ่นแรก พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ หมายเลข 1 รุ่น มหาโภคทรัพย์ 7 รอบ

….ขอโชว์นะคะ!!

เหรียญโภคทรัพย์พิมพ์เล็ก พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นมหาโภคทรัพย์7รอบ เหรียญโภคทรัพย์พิมพ์เล็ก พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นมหาโภคทรัพย์ ๗ รอบarticle
เหรียญโภคทรัพย์พิมพ์เล็กเนื้อทองคำ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ หมายเลข ๔
เหรียญเสมาเล็ก พ่อท่านนวล ปริสุทโธ รุ่นบารมีวิสุทธิ 89 เนื้อทองคำ เหรียญเสมาเล็ก พ่อท่านนวล ปริสุทโธ เนื้อทองคำ รุ่นบารมีวิสุทธิ89 หมายเลขมงคล ๘article
เหรียญเสมาเล็กเนื้อทองคำ เลขมงคล ๘ รุ่นบารมีวิสุทธิ ๘๙ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ สวยงดงามน่ารักค่ะ
เหรียญหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำหมายเลข ๑๑ เหรียญหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ หมายเลข ๑๑
เหรียญ หล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ หมายเลข ๑๑ เหรียญนี้มีความพิเศษค่ะ!! หลวงพ่อท้วมเมตตาจารและเจิมให้ศิษย์ฯ ปลื้มค่ะ!! สร้างจำนวน ๑๙ เหรียญค่ะ!!
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ รุ่นสร้างมณฑป๕๕ เนื้อทองคำarticle
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ หมายเลข ๓ รุ่นสร้างมณฑป ๕๕ สร้างน้อยเพียง ๑๙ เหรียญเท่านั้นค่ะ!!
เหรียญมหาลาภ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ รุ่นมหาลาภ89 เหรียญมหาลาภ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำหลังเกศาและจีวร หมายเลข ๑๔article
เหรียญ มหาลาภ หลังจารมือ ติดจีวรและเกศาหลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ หมายเลข ๑๔ ( กรรมการอุปถัมภ์ สร้าง 16 เหรียญ) สวยน่าสะสมค่ะ.. รุ่นมหาลาภ89
เหรียญมหาลาภ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ หมายเลข๑๗article
เหรียญมหาลาภ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ หลังสมอทองเกี่ยวทรัพย์ เนื้อทองคำ หมายเลข ๑๗ มีจาร รุ่นมหาลาภ๘๙ สวยกริ๊ปป..
เหรียญเม็ดแตงมหาลาภ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ รุ่นมหาลาภ89 เหรียญเม็ดแตงมหาลาภ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ รุ่นมหาลาภ89article
เหรียญเม็ดแตงมหาลาภเนื้อทองคำ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ หมายเลข ๕ รุ่นมหาลาภ๘๙ สร้าง 29 เหรียญ
พระปิดตามหาลาภรุ่นแรก หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ พระปิดตามหาลาภรุ่นแรก หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ article
พระปิดมหาลาภรุ่นแรก หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ เนื้อทองคำ ฝังเกศาและตะกรุดทองคำ5ดอก องค์นี้หมายเลข ๑๗ สวยเข้มขลังค่ะ
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก พ่อหลวงล้าน วัดขนาย เนื้อทองคำ เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก พ่อหลวงล้าน วัดขนาย เนื้อทองคำ รุ่นเศรษฐีเงินล้าน ๕๕article
เหรียญ เศรษฐีใหญ่ ห่วงเชื่อมรุ่นแรก พ่อหลวงล้าน วัดขนาย เนื้อทองคำ หมายเลข ๑ รุ่นเศรษฐีเงินล้าน ๕๕ เหรียญเนื้อทองคำพ่อหลวงล้าน เมตตาจารให้ทุกเหรียญ   สร้างจำนวน ๒๐ เหรียญ 

 เหรียญนี้ณัฐนันท์ขอโชว์ค่ะ!!

เหรียญเศรษฐีนีเนื้อทองคำ พ่อหลวงล้าน วัดขนาย รุ่นเศรษฐีเงินล้าน๕๕ เหรียญเศรษฐีนี พ่อหลวงล้าน วัดขนาย เนื้อทองคำ หมายเลข ๑ รุ่นเศรษฐีเงินล้าน๕๕article
เหรียญเศรษฐีนี เนื้อทองคำ หมายเลข ๑ พ่อหลวงล้าน วัดขนาย จารให้ค่ะ…
เหรียญพญาไก่เรียกทรัพย์รุ่นแรก พ่อหลวงล้าน วัดขนาย เนื้อทองคำ หมายเลข ๑ รุ่นเศรษฐ๊เงินล้าน ๕๕article
เหรียญพญาไก่เรียกทรัพย์รุ่นแรก พ่อหลวงล้าน วัดขนาย เนื้อทองคำหมายเลข ๑ รุ่นเศรษฐีเงินล้าน ๕๕

ณัฐนันท์…ขอโชว์นะคะ!!

เหรียญหลวงพ่อหลบ วัดราษฎร์เจริญ เนื้อทองคำ เหรียญหลวงพ่อหลบ วัดราษฎร์เจริญ เกาะพงัน เนื้อทองคำarticle
เหรียญโล่ห์เนื้อทองคำ ทำบุญอายุครบ 79 ปี พ่อท่านหลบ วัดราษฎร์เจริญ หมายเลข 13 สร้างจำนวน 19 เหรียญ
เหรียญอายุยืน พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เนื้อทองคำ รุ่น๘รอบมหามงคล เหรียญอายุยืน พ่อท่านไข่ วัดลำนาว รุ่น๘รอบมหามงคล เนื้อทองคำ หมายเลข 28article
เหรียญอายุยืน พ่อท่านไข่ นาถสีโล วัดลำนาว เนื้อทองคำหมายเลข 28 สวยปิ๊ง…สร้าง 29 เหรียญ น่าสะสมค่ะ!!
รูปเหมือนปั้มอายุยืน พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เนื้อทองคำ รุ่น ๘ รอบมหามงคล รูปเหมือนปั้มอายุยืน พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เนื้อทองคำ รุ่น 8รอบมหามงคลarticle
รูปเหมือนปั้มอายุยืน ก้นอุดผงชินบัญชร และเกศาหลวงปู่ไข่ วัดลำนาว เนื้อทองคำ หมายเลข 19  (สร้างจำนวน 19 องค์) รุ่น ๘รอบมหามงคล
เหรียญพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เนื้อทองคำหมายเลข ๙ รุ่นนะมหาเศรษฐี เหรียญพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เนื้อทองคำหมายเลข ๙ รุ่น นะมหาเศรษฐีarticle
เหรียญทองคำเลขมหามงคล ๙ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ จันดี รุ่น นะมหาเศรษฐี สวยสุดๆค่ะ!!
เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นเทพนิมิต เนื้อทองคำ เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นเทพนิมิต เนื้อทองคำ หมายเลข ๑๒article
เหรียญ พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นเทพนิมิต เนื้อทองคำ หมายเลข ๑๒ สร้างจำนวน 19 เหรียญ พุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดเทพนิมิต(วัดวัวหลุง) สวยกริ๊ปป.
เหรียญเจริญพรห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง เนื้อทองคำ เหรียญเจริญพรห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง เนื้อทองคำลงยาสีแดง หมายเลข ๔ สวยปิ๊งง!!article
เหรียญ เจริญพรห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง เนื้อทองคำลงยาสีแดง  เป็นเหรียญในชุดกรรมการอุปถัมภ์ ชุดใหญ่  สร้างเพียง ๑๒ เหรียญ องค์นี้หมายเลข ๔ สวยปิ้งค่ะ.. <<<เหรียญนี้ลูกค้าเช่าบูชาไปแล้วค่ะ>>>
เหรียญเจริญพรห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง เนื้อทองคำ เหรียญเจริญพรห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง เนื้อทองคำ หมายเลข ๑๕article
เหรียญเจริญพรห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง เนื้อทองคำหมายเลข ๑๕ มีจาร สวยใสๆ!! สร้างจำนวน ๑๖ เหรียญ รุ่นสัตตมงคล(๗ รอบมหามงคล) พุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ ณ.อุโบสถวัดภูเขาทองโดยพระเกจิสายเขาอ้อ 19 รูป
เหรียญหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม กฐิน ๕๕ เนื้อทองคำ เหรียญหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม เนื้อทองคำ หมายเลข ๗article
เหรียญหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม กฐิน ๕๕ เนื้อทองคำ หมายเลข ๗ เป็นเหรียญรูปเหมือนของท่านรุ่นแรกค่ะ!! ขอโชว์นะคะ!!
หน้า 1/1
1
[Go to top]
Advertisements
Categories: ชุดรวมเหรียญทองคำล้ำค่า, หน้ารวมพระเครื่องทั้งหมด | ป้ายกำกับ: ,,,,,,,, | ใส่ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.